شرکت Dyna-Purge موفق به توسعه آمیزه جدید ترکیبی جهت شستشوی دستگاه‌های فرایندسازی PP شده است که بر اساس ادعای این شرکت از مزیت شستشوی شیمیایی و مکانیکی برخوردار است.

سامانه ترکیبی Dyna-Purge A ساخت این شرکت قادر است تا در قسمت‌های مختلف فرایندسازی نظیر ماردان و سیلندر که احتمال به دام افتادن پلیمر وجود دارد نفوذ کرده و آلودگی‌های رنگی را جدا سازد. بدین ترتیب، سرعت تغییر رنگ افزایش یافته و میزان ماده اتلافی کاهش می‌یابد. حین آزمون این محصول در دانشگاه Penn State Erie، نشان داده شد که طی هفت مرحله رنگ PP سیاه به PP بی‌رنگ تبدیل می‌گردد.

طراحی فرمول‌بندی آمیزه Dyna-Purge A به نوعی بوده است که دستگاه اکسترودر را با بچ بعدی رزین خام به طور کامل تمیز کند. برخلاف شوینده‌های شیمیایی، این محصول نیازی به خیس خوردن در دستگاه برای جدا کردن ناخالصی و آلودگی رنگی ندارد.

Most Recent Projects
تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.